Przejdź do menu Przejdź do treści

Promocje doktorskie i habilitacyjne

26 maja odbyły się na naszej Uczelni uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne.

Filologię rosyjską na ceremonii reprezentował dr Michał Jankowicz, który w ubiegłym roku obronił pracę pt. Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie (na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich).

Serdecznie gratulujemy nowym doktorom i doktorom habilitowanym!

Aktualności