Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja monografii dr Natalii Kurjački-Góry

Iwan Wyrypajew, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej dramaturgii rosyjskiej, to artysta wszechstronny. Choć sam konsekwentnie powtarza, że jest przede wszystkim dramatopisarzem, z powodzeniem realizuje się również w innych dziedzinach sztuki – jako reżyser teatralny i kinowy, aktor, scenarzysta, producent, pedagog. Obdarzony różnorodnością zainteresowań i umiejętnością pracy na wielu płaszczyznach autor Lipca, to także wytrawny obserwator świata, który potrafi w atrakcyjny sposób opisywać otaczającą go rzeczywistość.

Przedmiotem badań przeprowadzonych w niniejszej książce są teksty dramatyczne Iwana Wyrypajewa, powstałe w ciągu dwudziestu lat jego pracy twórczej, czyli od momentu napisania przez niego w 1999 roku pierwszego dramatu Sny (Сны), do dramatu ukończonego na początku stycznia 2020 r. Entertainment (Интертеймент). W monografii podjęta została analiza cech i rozwiązań formalnych stosowanych przez Wyrypajewa, charakterystycznych dla postmodernizmu, rozumianego jako metoda i praktyka twórcza, opisująca wielowymiarowość i różnorodność świata. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim wielopoziomową grę, metatekst, synkretyzm i intertekstualność. W pracy wykorzystano hermeneutyczny model interpretacji tekstu, polegający na aktualizacji jego znaczenia przy uwzględnieniu kontekstów literackich i pozaliterackich. Dramat rozumiany jest tu jako gatunek literacki, który swoje ideowe i artystyczne walory ujawnia jednocześnie w praktyce teatralnej.

Jak się wydaje, kunszt pisarski twórcy Tlenu, wirtuozerskie opanowanie przez niego zasad dramaturgii i polifoniczna struktura utworów, polegająca na konsekwentnie stosowanej zasadzie łączenia elementów, wywodzących się z różnych tradycji literackich sprawiają, że jego dzieła układają się w spójną opowieść o współczesnym wielogłosowym świecie. Jest to opowieść o Człowieku poszukującym sensu życia, o granicach jego wolności, o relacjach pomiędzy Ja i Sacrum.

Aktualności