Przejdź do menu Przejdź do treści

Czasopismo Studia Russologica z nową punktacją

Czasopismo naukowe ” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” otrzymało 40 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jednocześnie ukazał się numer XV za rok 2022.

Zapraszamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru za rok 2023. Termin nadsyłania tekstów mija 15.09.2023 r.

Wszystkie informacje oraz archiwalne numery można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej czasopisma po adresem: https://sr.up.krakow.pl//index

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Aktualności