Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe Rusycystów

Koło Naukowe Rusycystów ma swoją bogatą tradycję. Jego istnienie jest nieodłącznie związane z historią naszej Uczelni.

Pierwszym animatorem działań artystycznych i naukowych w Instytucie Filologii Rosyjskiej był wieloletni jego dyrektor, prof. Janusz Henzel, który w latach 60. założył chór. Wpisał się on w misję Instytutu, polegającą nie tylko na dobrym przygotowaniu przyszłych nauczycieli, ale także na kształtowaniu ich wrażliwości estetycznej.

W latach 70., kiedy chór zakończył swoją działalność, zostało założone Koło Naukowe Rusycystów. Opieka nad nim spoczywała wtedy w rękach dr Zofii Mejszutowicz-Bocheńskiej. Dzięki Jej zaangażowaniu studenci pracowali nad swoimi referatami naukowymi, prezentując je na konferencjach studenckich.

Działalność Koła w latach późniejszych została wzbogacona o kontekst kulturowy. Pod opieką prof. Wasilija Szczukina Studenci rozwijali swoje zainteresowania naukowe i literackie.

Swoją działalność Koło Naukowe Rusycystów wznowiło w 2001 r., i jego opiekunem została prof. Aurelia Kotkiewicz.

Od kilkunastu lat praca Koła koncentruje się wokół redagowania studenckiej gazety „You-rodivyj”, poświęconej kulturze rosyjskiej.

Nazwa, wymyślona przez ówczesnych studentów filologii rosyjskiej, Dawida Bełdowskiego oraz Dariusza Gancarza, metaforycznie określa istotę zainteresowań i działań Koła. Jurodiwy, staroruski szaleniec i asceta, święty idiota to fenomen kultury rosyjskiej, kształtujący jej tożsamość i odmienność historyczno-kulturową.

Cykliczne Spotkania Koła poświęcone są dyskusjom na temat zjawisk i wydarzeń kulturalnych Rosji współczesnej. Do tradycji należy udział członków Koła w konferencjach naukowych oraz w wielu przedsięwzięciach kulturalnych.

Spośród byłych uczestników Koła Naukowego wywodzą się absolwenci studiów doktoranckich, kilku jest też zdobywcami stypendiów naukowych, przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielu pracuje w różnych organizacjach pozarządowych i instytucjach w różnym stopniu związanych z Rosją, jej tradycją i współczesnością.

Obecnym opiekunem Koła Naukowego Rusycystów jest dr Natalia Kurjački-Góra.

Katedra Literatury Rosyjskiej
ul. Studencka 5, p. 401, tel. 12  662 67 48
e-mail: natalia.kurjacki-gora@up.krakow.pl

Zapraszamy na naszą stronę!

 

Najnowszy numer czasopisma „YOU-rodivyj” Nr 1 (30) Maj 2021.

Najnowszy numer czasopisma „YOU-rodivyj” Nr 1 (31) Maj 2022

Nowy numer studenckiego czasopisma „YOU-rodivyj”. 2023

Aktualności