Przejdź do menu Przejdź do treści

I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Echa Słowiańszczyzny – wczoraj, dziś i jutro

W dniach 18–19 kwietnia 2024 r. w Instytucie Neofilologii odbyła się I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Echa Słowiańszczyzny – wczoraj, dziś i jutro.

Podczas wydarzenia studenci i doktoranci zaprezentowali wyniki prowadzonych badań. Przedstawione referaty obejmowały szeroki krąg tematyczny, m.in. zagadnienia literaturoznawcze, glottodydaktyczne, analizę dyskursu, badania komparatystyczne z zakresu frazeologii rosyjskiej i ukraińskiej.

W konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Rusycystów oraz Koło Naukowe Ukrainistów uczestniczyli młodzi badacze z Polski, Ukrainy, Serbii, Bułgarii.

Aktualności