Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Russologica

https://sr.up.krakow.pl//issue/current


Studia Russologica 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://sr.up.krakow.pl/

Studia Russologica

REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

  1. Redaktor naczelny: dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski
  2. dr hab. prof. UP (em.) Halina Chodurska (Dział Językoznawstwo i Glottodydaktyka)
  3. dr Adam Karpiński (Dział Literaturoznawstwo)
  4. prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (Dział Przekładoznawstwo)
  5. Sekretarz: dr Adam Karpiński

Aktualności