Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki I stopnia prowadzone przez Instytut:
Filologia rosyjska (studia licencjackie, stacjonarne)
7 specjalności do wyboru:

przekładoznawcza [specjalność wiodąca]

filologia rosyjska z językiem angielskim* 

filologia rosyjska z językiem francuskim*

filologia rosyjska z językiem hiszpańskim* 

filologia rosyjska z językiem włoskim*

filologia rosyjska z językiem niemieckim*

filologia rosyjska z językiem ukraińskim*

*Utworzenie danej specjalności będzie możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów [minimum 20].

krótko o kierunku

  • Studenci zdobywają ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 oraz znają drugi język obcy na poziomie B1 (specjalność przekładoznawcza) lub B2 (specjalność Filologia rosyjska z językiem angielskim / hiszpańskim / włoskim / francuskim / niemieckim / ukraińskim). Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

 

praca po studiach

  • Absolwenci specjalności przekładoznawczej posiadają kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych ustnych i pisemnych, mogą także podjąć pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka.
  • Absolwenci specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim / francuskim / hiszpańskim/niemieckim/włoskim/ukraińskim są przygotowani do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji, języka biznesu oraz obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy.

Filologia ukraińska (studia licencjackie, stacjonarne)
4 specjalności do wyboru:

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

filologia ukraińska z językiem niemieckim* 

filologia ukraińska z językiem hiszpańskim* 

filologia ukraińska z językiem francuskim* 

*Utworzenie danej specjalności będzie możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów [minimum 20].

krótko o kierunku

  • Studenci zdobywają ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka ukraińskiego na poziomie biegłości C1 oraz znają drugi język obcy na poziomie B2 (specjalność Filologia ukraińska z językiem rosyjskim/ hiszpańskim / francuskim/niemieckim). Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia.

praca po studiach

  • Absolwenci specjalności filologia ukraińska są przygotowani do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji, języka biznesu, rozwijającego się na styku Wschodu i Zachodu Europy, oraz obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA JUŻ DZIŚ!
REKRUTACJA:
FILOLOGIA ROSYJSKA –  STUDIA I STOPNIA
FILOLOGIA UKRAIŃSKA – STUDIA I STOPNIA

https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/kierunki/3332

Aktualności