Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Filologia Rosyjska

Rok akademicki 2023 / 2024
Filologia rosyjska studia I stopnia

Rok akademicki 2022 / 2023
Filologia rosyjska studia I stopnia

Rok akademicki 2021 / 2022
Filologia rosyjska studia I stopnia

Rok akademicki 2020 / 2021
Filologia rosyjska studia I stopnia

Rok akademicki 2019 / 2020
Filologia rosyjska studia I stopnia

Rok akademicki 2018 / 2019
Filologia rosyjska studia I stopnia
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim

Rok akademicki 2017 / 2018
Filologia rosyjska studia I stopnia
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim

Rok akademicki 2016 / 2017
Filologia rosyjska studia I stopnia, nauczycielska, metodyka nauczania języka rosyjskiego z modułem biznesowym, przekładoznawcza
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Filologia Rosyjska

Rok akademicki 2023 / 2024
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2022 / 2023
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2021 / 2022
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2020 / 2021
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2019 / 2020
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2018 / 2019
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2017 / 2018
Filologia rosyjska studia II stopnia

Rok akademicki 2016 / 2017
Filologia rosyjska studia II stopnia, przekładoznawstwo, biznes i gospodarka

Aktualności