Przejdź do menu Przejdź do treści

Absolwenci filologii rosyjskiej

Jak wspominają czas studiów w Instytucie Neofilologii nasi absolwenci…

 

 

  „Studia w Instytucie Neofilologii to niewątpliwie najciekawszy okres w moim życiu, pełen wrażeń i doświadczeń. Osobiście zapamiętałem ten czas jako najintensywniejsze zdobywanie wiedzy od ludzi, pracujących z zaangażowaniem i pasją, którym zależało, aby ich absolwenci wykorzystali swoje umiejętności w przyszłej pracy. Tak właśnie jest w moim przypadku, kiedy zasiadam za mikrofonem w kabinie przed tłumaczeniem symultanicznym. Wspominam słowa, konstrukcje językowe, teorie przekładu, które usłyszałem kiedyś na zajęciach praktycznych lub ciekawych wykładach. Zdecydowanie polecam studia w Instytucie Neofilologii”.

 

Jakub Bober

 

 

„Studia na kierunku filologia rosyjska były dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Zajęcia skupiały się przede wszystkim na nauce języka rosyjskiego i drugiego wybranego języka obcego i wykorzystaniu nabytych kompetencji w praktyce tłumaczeniowej oraz w pracy w różnych sektorach biznesu. Wiedza przekazywana była w bardzo zrozumiały sposób i z zastosowaniem autorskich metod ułatwiających zapamiętywanie nowego materiału. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia z native speakerami, które pozwoliły mi znacznie rozszerzyć mój zasób leksykalny i wypracować poprawny akcent. W Instytucie panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera, a wykładowcy są zawsze gotowi do pomocy.

Warto zaznaczyć, że Uczelnia umożliwiła mi odbycie semestralnej wymiany studenckiej w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach programu Erasmus+ oraz staży zawodowych w krajach bałkańskich, w trakcie których zdobyłam doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.

Podczas studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) narodziły się moje zainteresowania badawcze, które od początku były wspierane przez wykładowców. Moją pasję językoznawczą rozwijam obecnie w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej”.

Agata Jankowicz

 

„Podjęcie studiów na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie było jedną z lepszych decyzji w moim życiu. Już od pierwszych zajęć (które prowadziła niezastąpiona Pani Doktor Larisa Mikheeva) wiedziałem że był to dobry wybór. Każdy kolejny tydzień na uczelni przynosił nowe doznania, zaciekawiał, pozwalał poznawać i doskonalić język rosyjski oraz stawać się filologiem, który wie nieco więcej także o innych językach, potrafi poruszać się w językoznawstwie i literaturze. Czas studiów to wiele wyjazdów – do Rosji, na obozy językowe do Bułgarii, poznawanie ciekawych ludzi. Dzisiaj, dzięki studiom jestem bogatszy o wiele wspaniałych doświadczeń a także posiadam umiejętności i kwalifikacje, które pozwalają mi być nauczycielem języka rosyjskiego w szkole średniej. Na co dzień staram się przekazywać moim uczniom te wiadomości, anegdoty, przykłady,                                                                                                         które wyniosłem z budynku przy ulicy Studenckiej 5”.

Krzysztof Świętek

 

„Bardzo mile wspominam okres moich studiów na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W naszym instytucie panowała przyjemna atmosfera, którą tworzyli wspaniali wykładowcy. To dzięki ich zaangażowaniu udało mi się nie tylko pogłębić moje zainteresowania kulturą Rosji, ale także nabyć umiejętności językowe, które pozwoliły mi odnaleźć się w różnorodnych branżach na rynku pracy. Obecnie współtworzę e-materiały dydaktyczne z języka rosyjskiego i z wiedzy zdobytej na naszej uczelni korzystam każdego dnia. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pozwoliły mi także odbyć semestralną wymianę studencką w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym, co było niesamowitym doświadczeniem. Jeśli miałabym ponownie dokonać wyboru uczelni i kierunku studiów, jestem przekonana, że podjęłabym tę samą decyzję”.

Marlena Wójcik

„Cześć! Z tej strony Maciek. Jestem absolwentem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przez ostatnie 5 lat miałem okazję studiować język rosyjski. Chciałbym podzielić się z Wami tym, jak rozpoczęła się moja przygoda z językiem rosyjskim, która trwa do dzisiaj. Zaczynając studia,  nie umiałem wypowiedzieć wielu słów w tym języku, a aktualnie, dzięki zaangażowaniu oraz ogromnej pomocy ze strony wykładowców, umiem posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie C1+. Dlaczego warto wybrać Filologię Rosyjską na UKEN? Odpowiedź jest bardzo prosta – sposób przekazywania wiedzy był różnorodny, ale przede wszystkim zrozumiały. Podczas zajęć zawsze mieliśmy możliwość zadawania pytań, a nasi wykładowcy zawsze z chęcią nam na nie odpowiadali. Jedną z moich pasji jest podróżowanie, poznawanie nowych krajów, a także ich kultur. To właśnie dzięki znajomości języka rosyjskiego miałem możliwość doświadczenia niezapomnianej podróży do Gruzji, gdzie poznałem wielu niesamowitych i pomocnych ludzi. Podczas trwania studiów miałem możliwość odbycia praktyk, zarówno w szkole podstawowej jak również w liceum. To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że to właśnie nauka młodych ludzi jest czymś, co chce robić w życiu. Okres studiów wspominam bardzo dobrze, a zawarte przyjaźnie zostaną ze mną na następne lata”.

Maciej Szypuła

„Jako absolwentka Instytutu Neofilologii chciałabym z całego serca polecić studia na kierunku filologia rosyjska nie tylko ze względu na wspaniałych wykładowców, którzy przez swoje rady i wskazówki, a czasem po prostu przykład własnej pracy wielokrotnie pomagali mi ukierunkować moje zainteresowania i znaleźć praktyczny sposób ich wykorzystania, ale też niepowtarzalną atmosferę panującą w tym miejscu.

Zajęcia prowadzone w interesujący sposób stwarzają możliwość opanowania języka rosyjskiego na wysokim poziomie i  są oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą.  Kurs praktyczny z native speakerem Panią Doktor Larisą Mikheevą był dla mnie inspiracją i nieocenionym źródłem wiedzy.  Duża ilość godzin praktycznej nauki języka  pozwala na zdobycie umiejętności swobodnego prowadzenia rozmów i korespondencji w języku obcym oraz poznanie kultury wschodniosłowiańskiego obszaru językowego.  Serdeczne podziękowania kieruję do mojego promotora Pana Doktora Bogumiła Ostrowskiego, którego pomoc i wsparcie było kluczowym elementem podczas powstawania mojej pracy magisterskiej  i pod wpływem którego rozwijały się moje zainteresowania  językoznawstwem.

Zrealizowanie zajęć modułu glottodydaktycznego, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, odbyte praktyki w liceach i szkołach podstawowych  Krakowa, pozwoliły mi  nabyć uprawnienie do nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej. Cieszę się, że wybrałam tę właśnie uczelnię. Zdecydowanie polecam studia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

 Natalia Garnyk

Po obronach prac licencjackich i magisterskich…

Aktualności