Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie przekładoznawcze

Praktyki przekładoznawcze (120 h) odbywają studenci III roku I stopnia oraz studenci II roku II stopnia.
Terminy odbywania praktyk:
  • w semestrze zimowym pierwsze trzy tygodnie października 60 h
  • w semestrze letnim trzy tygodnie na początku semestru (koniec lutego-połowa marca) 60 h
W semestrze zimowym oprócz praktyk w odbywanych u pracodawcy (biura tłumaczeń, biura turystyczne, firmy, współpracujące z zagranicą i t.p.) studenci tłumaczą tekst, który przygotowują pracownicy Katedry Przekładoznawstwa i oddają gotowe tłumaczenie wraz z komentarzem i  wykorzystaną bibliografią (słowniki lub inne źródła wspomagające pracę tłumacza) w terminie, który ustala Kierownik Praktyk Pozapedagogicznych.
Po oddaniu wypełnionego Dziennika wraz z tłumaczeniem student otrzymuje zaliczenie.

Charakterystyka praktyk przekładoznawczych

dla studentów filologii rosyjskiej na specjalności przekładoznawczej

Zarówno na III roku licencjatu, jak i na II roku studiów magisterskich uzupełniających na praktykę przyznano 6 tygodnie (ogółem 120 godzin) na cały rok akademicki: w pierwszym (60 godzin) і w drugim (60 godzin) semestrach studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie instytucjach (np. firmach tłumaczeniowych, w muzeach, w hotelach lub w stowarzyszeniach międzynarodowych). Instytut nie zapewnia studentom miejsca odbywania praktyki.

Czas trwania praktyki – 3 tygodnie w każdym semestrze. Praktyka przekładoznawcza w wybranych przez studentów instytucjach polega na praktycznym zapoznaniu się z pracą tłumacza. Praktyka trwa w wymiarze 60 godzin. Podstawą zaliczenia praktyki jest terminowe złożenie dziennika pozapedagogicznej praktyki zawodowej i przedstawienie go kierownikowi praktyk dr hab. Lesławie Korenowskiej, prof. UP.

Sprawozdanie praktykanta zawiera opis stanowiska pracy, wykonanych czynności oraz opinię pracodawcy.


Kierownik praktyk przekładoznawczych:
prof. UP dr hab. Lesława Korenowska
Katedra Przekładoznawstwa
ul. Studencka 5, p. 109, tel.12 662 6735
e-mail: leslawa.korenowska@up.krakow.pl 

Dokumenty do pobrania:

Aktualności