Przejdź do menu Przejdź do treści

Kandydaci

Instytut Neofilologii (Filologia rosyjska i ukraińska)

Krótko o Instytucie:

Instytut Neofilologii nieprzerwanie od ponad 70 lat kształci studentów Filologii rosyjskiej. Studenci mają możliwość nauki na licznych specjalnościach, stworzonych z myślą o zapotrzebowaniu rynku pracy. Szczególnym zainteresowaniem studentów cieszą się specjalności z drugim językiem obcym (angielskim, hiszpańskim, francuskim), przygotowujące do pracy w sferze biznesu, a także specjalność przekładoznawcza, przygotowująca do wykonywania zawodu tłumacza. Oferta kształcenia Instytutu jest systematycznie dostosowywana do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom kandydatów na studia, jak również ich przyszłych pracodawców. W Instytucie od wielu lat funkcjonuje Koło Naukowe Rusycystów, wspierające rozwój naukowy młodych badaczy języka i kultury rosyjskiej. Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej studenci Filologii rosyjskiej uczestniczą w programach wymiany m.in. w ramach mobilności Erasmus+.

Od roku akademickiego 2022/2023 oferowana jest nowa specjalność, obejmująca naukę dwóch języków wschodniosłowiańskich – Filologia rosyjska z językiem ukraińskim.

Nowością w ofercie edukacyjnej Instytutu jest również kierunek Filologia ukraińska, w ramach którego studenci mają możliwość studiowania także drugiego języka obcego (rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego – w zależności od wybranej specjalności).

Jak studia na Filologii rosyjskiej wspominają nasi absolwenci?

Absolwenci filologii rosyjskiej

Aktualności