Przejdź do menu Przejdź do treści

NAWA STER – relacja ze stażu

Absolwentka filologii rosyjskiej Agata Jankowicz odbywa obecnie staż naukowy na Uniwersytecie Płowdiwskim im. Paisjusza Chilendarskiego w Bułgarii w ramach programu NAWA STER. Pani Agata przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Dekonstrukcja dyskursu politycznego w rosyjskojęzycznych parodiach audiowizualnych” pod kierownictwem prof. Bogumiła Ostrowskiego.
Uczestnictwo w stażu stanowi okazję do zapoznania się z cennymi zbiorami literatury słowiańskiej przechowywanymi w największych bułgarskich bibliotekach. Pani Agata aktywnie uczestniczy w procesie naukowo-dydaktycznym Uczelni przyjmującej i regularnie korzysta z konsultacji z bułgarskimi specjalistami. Pierwsze rezultaty projektu badawczego realizowanego w ramach stażu zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji „Languages. Cultures. Communications” organizowanej w czerwcu przez Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Św. Cyryla i Metodego.
Serdecznie gratulujemy Pani Agacie i życzymy dalszych sukcesów naukowych!
 

Aktualności